Często w rozmowach telefonicznych z Państwem dostaję zapytanie jak przygotować się do spotkania do sprawy rozwodowej.

Należy pamiętać, że pierwsze spotkanie jest spotkaniem kluczowym i bardzo ważnym, wtedy też odbieramy szczegółowy wywiad dotyczący całej sytuacji rodzinnej i osobistej Mocodawcy.

Ważne jest by przed spotkaniem zastanowić się czego się oczekuje od wyniku sprawy w szczególności: czy rozwód ma być polubowny, a co za tym idzie przeprowadzony w miarę szybko, czy też będziemy dowodzić winy drugiej strony. Zawsze warto przygotować sobie listę świadków celem zamieszczenia ich danych w pozwie rozwodowym.

Lista powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tam gdzie dana osoba odbiera pocztę.

W przypadku jeżeli Mocodawca lub Mocodawczyni ma małoletnie dzieci i dochodzimy alimentów na dziecko, co przy pozwie rozwodowym jest warunkiem koniecznym, warto zastanowić się nad wydatkami miesięcznymi ponoszonymi na każde z dzieci. I tak warto  określić ile wydajemy miesięcznie na : wyżywienie, lekarstwa, korepetycje, opłaty związane ze szkołą lub przedszkolem ewentualnie żłobkiem, ile na zabawki dla dziecka, przyjemności i rozrywkę, materiały edukacyjne, odzież i kosmetyki, ile odkładamy dziecku oszczędności np. na wyjazd wakacyjny czy wybrany kurs choćby prawo jazdy, czy kurs językowy.

Warto określić również swoje koszty utrzymania i koszty dojazdów dziecka do szkoły lub przedszkola, można tu rozliczyć, co jest istotne, koszty paliwa nawet szacunkowe. Naturalnie, nie ma potrzeby określania w/w kosztów co do złotówki, chodzi o szacunkowy obraz sytuacji.

 Oczywiście nasza Kancelaria służy pomocą na każdym etapie przygotowania i prowadzenia sprawy; pomożemy dokładnie określić dane kwoty oraz podpowiemy co jeszcze warto w tych wyliczeniach uwzględnić. Jednak by usprawnić spotkanie warto mieść szacunkowy pogląd na daną sytuację.

Kolejnym istotnym elementem w przypadku małoletnich dzieci jest kwestia ustalenia nie tylko ich miejsca stałego pobytu ale również kontaktów z dzieckiem i tego jak mają one wyglądać.

Jeżeli strony postępowania są zgodne i są w stanie porozumieć się dla dobra dziecka nie jest konieczne „sztywne” regulowanie tych kontaktów.

Jeżeli na jakimś tle jest jednak spór to warto rozważyć stałe uregulowanie kontaktów, należy w tym wypadku się zastanowić jak Mocodawcy pasuje najlepiej sprawowanie opieki tak by nie kolidowało to z jego obowiązkami.  

W tym zakresie jesteśmy w stanie często wypracować kompromis z drugą stroną postępowania.

Niezależnie od wszystkiego w rozmowie telefonicznej zawsze podajmy dokładne informacje czego jeszcze potrzebujemy do rozpoczęcia sprawy i co Mocodawca powinien przygotować na takie spotkanie oraz jakie dokumenty urzędowe są niezbędne do złożenia pozwu o rozwód.

Nasza Kancelaria wychodzi zawsze naprzeciw oczekiwaniom Mocodawcy i jest możliwość uzyskania stosownych dokumentów (aktów stanu cywilnego) przez Kancelarię oszczędzając w ten sposób czas naszym Mocodawcom.

 

 

Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej