Sprawy administracyjne Kielce

Zapewniamy wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Udzielamy porad prawnych w sprawach administracyjnych, sporządzamy i opiniujemy umowy oraz reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej. Oferujemy pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, licencji i koncesji. Reprezentujemy Klientów w procesach inwestycyjnych i zapewniamy doradztwo w postępowaniach przetargowych. Wnosimy również odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi, w tym: skargi kasacyjne.

W zakresie prawa administracyjnego zapewniamy:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie procedury administracyjnej,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych,
  • pomoc w uzyskaniu zezwoleń, koncesji i licencji,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • reprezentację Klientów przed organami administracji państwowej i sądami,
  • wnoszenie zażaleń i skarg do organów administracji publicznej.
  • wnoszenie skarg do Sądu Administracyjnego,
  • wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

zapisywany notes


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej