Prawo pracy

Zapewniamy pomoc prawną w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy. Na gruncie prawa pracy reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników, oferując doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych i reprezentację Klientów przed sądami i organami administracji. Oferujemy pomoc w sytuacjach spornych związanych z niewywiązywaniem się z obowiązków przez jedną ze stron, jak również pomoc w ustaleniu stosunku pracy oraz sporządzenie i opiniowanie umów.

W zakresie prawa pracy oferujemy pomoc prawną pracownikom i pracodawcom obejmującą m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i wypowiedzeń,
  • udział w negocjacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami,
  • ustalenie stosunku pracy,
  • egzekwowanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • egzekwowanie zapłaty zaległego wynagrodzenia,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu choroby zawodowej,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

 

wypełniany formularz


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej