Prawo karne

W zakresie prawa karnego zapewniamy ochronę osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa. Reprezentując osoby pokrzywdzone w sprawach karnych, działamy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, sporządzamy wnioski i prywatne akty oskarżenia. Prowadzimy również sprawy dotyczące osób podejrzanych. Reprezentujemy osoby oskarżone w postępowaniu przed policją, prokuraturą i sądami powszechnymi. Naszym Klientom oferujemy wsparcie prawne w sprawach wymagających uczestnictwa w postępowaniu przygotowawczym oraz obronę w postępowaniach karnych i sprawach o wykroczenia. Zapewniamy także pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym. W przypadku zastosowania wobec Klienta środka zapobiegawczego, dążymy do jego uchylenia. Sporządzamy również wnioski o umorzenie grzywny, a także: apelacje, zażalenia i kasacje.

 W ramach spraw z zakresu prawa karnego zapewniamy:

 • reprezentację pokrzywdzonych w sprawach karnych,
 • działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzanie wniosków i prywatnych aktów oskarżenia,
 • obronę oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych, karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym,
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń i kasacji,
 • sporządzanie wniosków o umorzenie grzywny,
 • sporządzanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztu,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,
 • prowadzenie spraw o zatarcie skazania.

kajdanki i drewniany młotek


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej