Honorarium

przekazanie gotóki

ZASADY USTALANIA CENY

Nasze wynagrodzenie jest zawsze indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy cztery podstawowe sposoby rozliczania:
- ryczałt za umówioną pracę,
- wynagrodzenie za godzinę pracy,
- ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.
Stawkę ryczałtową ustalamy w oparciu o szacunkowy nakład pracy jaki będzie potrzebny przy danej sprawie.

SPRAWY CYWILNE

Ceny za jakie prowadzimy sprawy cywilne zawsze ustalamy indywidualnie mając na względzie wartość przedmiotu sporu oraz nakład pracy jaki będzie potrzeby przy danej sprawie. Proste sprawy cywilne o zapłatę prowadzimy już od 1 200 zł a koszty zastępstwa procesowego sami ściągamy od strony przeciwnej przy wygranej sprawie. W przypadku konieczności wyjazdu prawnika (adwokata lub radcy prawnego) na rozprawę poza Kielce zawsze doliczamy dodatkowe wynagrodzenie za dojazd, którego wysokość jest ustalana indywidualnie.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU                  CENA RYCZAŁTOWA
(z reguły kwota o jaką toczy się sprawa)

  • do 5.000 zł                                                                1 200 zł
  • od 5.001 zł do 10.000 zł                                         1 800 zł
  • od 10.001 zł do 50.000 zł                                       3 600 zł
  • od 50.001 zł do 200.000 zł                                     5 400 zł
  • od 200.001 zł do 2.000.000 zł                               10 800 zł
  • od 2.000.001 zł do 5.000.000 zł                            15 000 zł
  • powyżej 5.000.000 zł                                              25 000 zł

ROZWÓD    

Przy sprawach o rozwód stawkę zawsze ustalamy indywidualnie mając na względzie nakład pracy jaki będzie potrzebny przy prowadzeniu procesu. Sprawy o rozwód bez orzekania o winie prowadzimy już od 3000 zł.

SPRAWY KARNE

W sprawach karnych stawkę zawsze uzgadniamy indywidualnie mając na względzie charakter sprawy.

DORADZTWO PRAWNE

Przy doradztwie prawnym z reguły rozliczamy się za godzinę pracy. Nasza podstawowa stawka to 200 zł za godzinę pracy.

Wyżej wskazane kwoty wynagrodzenia są jedynie przykładowe.

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez Klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej