Prawo cywilne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego zapewniamy regulację wszelkich spraw związanych z umowami prawnymi. Oferujemy m.in.: sporządzanie projektów umów, opiniowanie i negocjacje warunków umów oraz weryfikację umów pod kątem ewentualnego ryzyka. Prowadzimy również sprawy o zapłatę należności i odszkodowań, sprawy o ochronę dóbr osobistych i o zadośćuczynienie. Oferujemy także pomoc w sprawach z zakresu prawa rzeczowego dotyczących m.in. uregulowania stanu prawnego nieruchomości i zniesienia współwłasności.

Prowadzone przez nas sprawy z zakresu prawa cywilnego dotyczą m.in.:

  • zobowiązań wynikających z umów,
  • dochodzenia roszczeń cywilnych,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • ochrony własności,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustalenia lub uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
  • najmu i dzierżawy,
  • eksmisji,
  • zasiedzenia,
  • odzyskiwania odszkodowań.

 

rodzina wycięta z papieru


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej